Morötter
VAD SÖKER DU? VAR?  
TEX POTATIS, BRÖD ELLER ÄGG  TEX ADRESS, ORT  
Närproducerat | Kravodlat | Ekologisk odling | Biodynamisk Odling | Organisk Biologisk Odling

Organisk biologisk odling

Organisk biologisk odling är en form av ekologisk odling som skapades på 1940-talet av schweizaren H.P. Rusch. Enligt Rusch är det viktigt att skapa en levande jord med en hög mikrobiologisk aktivitet. Han motsatte sig användning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Rusch rekommenderade istället gröngödsling, täckodling, noggrann växtföljd och organiska gödselmedel som stallgödsel. Tanken är att man försöker så mycket som möjligt att efterlikna naturens egna metoder när man odlar. Detta för att jordens egen produktionsförmåga ska bevaras, samt för att få fram friska produkter utan giftrester.

Inom den organisk biologiska odlingen så försöker även man att minimera störandet av marklivet. Helt kan man förstås inte undvika att störa markorganismerna, men genom att täcka marken med organiskt material och använda gröngödslingsväxter, luckras jorden utan att man behöver höstgräva den[1].

Exempel på viktiga inslag i organisk biologisk odling[1] är:

 • Skonsam jordbearbetning
 • Marktäckning
 • Gröngödslingsväxter
 • Varierande växtföljd
 • Naturlig växtnäringstillförsel
 • Biologiskt växtskydd

I Sverige verkar FOBO[2] (Förbundet Organisk Biologisk Odling) med att sprida idéer och kunskap om ekologisk odling.

Organisk Biologisk Odling
Förbundet Organisk Biologisk Odling (FOBO)

FOBO2 är en obunden ideell organisation som grundades redan 1977 och:

 • skall verka för och sprida kunskap om organisk biologisk odling under mottot: en frisk jord, friska växter, friska djur och friska människor
 • vänder sig till alla som önskar en resursbevarande odling och säger nej till konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel
 • har ca 1300 medlemmar och bland medlemmarna finns såväl yrkesodlare som husbehovsodlare och konsumenter
 • har åtta lokalföreningar och vi vill gärna ha fler
 • ger ut tidningen medlemstidningen Odlaren som utkommer med 4 nummer per år.
 • är den naturliga hemvisten för alla som odlar ekologiskt och för alla som är intresserade av ekologisk trädgårdsodling.

Vill du läsa mer om organisk biologisk odling så finns det lite litteratur du kan beställa från FOBO. Där kan man också prenumerera på tidskriften Odlaren[3].

Referenser:
1) http://odla.nu
2) http://www.fobo.se/
3) http://www.fobo.se/odlaren/