Morötter
VAD SÖKER DU? VAR?  
TEX POTATIS, BRÖD ELLER ÄGG  TEX ADRESS, ORT  
Närproducerat | Kravodlat | Ekologisk odling | Biodynamisk Odling | Organisk Biologisk Odling

Kravodlat

KRAV[1] är ett svenskt organ som arbetar med att på olika sätt främja ekologisk produktion och konsumtion. Detta görs bland annat genom regelutveckling, internationellt samarbete, opinionsbildning, marknadsföring och information.

KRAV bildades 1985 för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel. KRAV drivs i formen av en ekonomisk förening.

KRAV[1] märket på en produkt anger att den är framställd enligt KRAVs kriterier. Märket visar att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel, att husdjur behandlas väl och får vistas ute i det fria och att inga genmodifierade organismer (GMO) förekommer i produktionen. KRAV hävdar också att märket visar att producenterna tar vad man kallar socialt ansvar.

KRAV märket

När en produkt har ett KRAV-märke innebär det att produktionen av produkten har godkänts enligt KRAVs regler samt att man betalar en årlig avgift. Minst en gång per år kommer en kontrollant och undersöker om produktionen sker enligt KRAVs regler. Alla led kontrolleras såväl produktion som distribution till dess att KRAV-märket sätts på produkten. För mer information och mer specifikt vilka regler som gäller kontakta KRAV[1].

Referenser:
1) http://www.krav.se/