Morötter
VAD SÖKER DU? VAR?  
TEX POTATIS, BRÖD ELLER ÄGG  TEX ADRESS, ORT  
Närproducerat | Kravodlat | Ekologisk odling | Biodynamisk Odling | Organisk Biologisk Odling

Biodymanisk odling

Redan på 1920-talet började man odla biodynamiskt. Det var Rudolf Steiner, filosof och naturvetare, som blev ombedd att ge riktlinjer till en förnyelse av jordbruket för en grupp schweiziska bönder. Han höll då en serie föredrag som stenograferades ned och gavs ut i bokform. Så uppstod den biodynamiska odlingsmetoden[1]. Själva ordet "biodynamik" är dock inte uppfunnet av Steiner utan av hans lärjungar inom det antroposofiska jordbruket[2]. I Sverige startade de första biodynamiska odlingarna på 1930-talet.

Den biodynamiska odlingen genomförs i grunden som en ekologisk odling, men den biodynamiska odlingen har sedan vidareutvecklade metoder för ytterligare förbättra förutsättningarna för den biologiska aktiviteten i marken. Genom detta kan växterna bättre anpassa sig till påverkan både från jorden (terestrisk påverkan) och från sol, måne och planeterna (kosmisk påverkan)[3].

Den biodynamiska odlingen kräver/förutsätter en viss djurhållning, eller samarbete med en gård som har biodynamisk eller ekologisk djurhållning[3]. De speciella biodynamiska preparaten stärker växten i sin utveckling för att uppnå optimal näringskvalité, utveckla jorden och dess produktionsförmåga samt djuren det bästa fodret, så att också de kan utvecklas till friska och sunda individer.

Den Biodynamiska Föreningen bildades 1944[3]. Föreningen lade grunden för den ekologiska odlingens framväxt i landet. Dess huvudsakliga uppgift att främja, utveckla och informera om den biodynamiska odlingen och näringskvalité. I Sverige kontrolleras den biodynamiska odlingen kontrolleras av Demeterförbundet.

Svenska Demeterförbundet[4] bildades 1957 och är kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige. Som ideell konsumentförening kontrollerar och auktoriserar Demeterförbundet växtodling, djurhållning, förädling, slakteri, grossister, importörer och dagligvarubutiker[4]. Demeter märket innebär att produkten innehåller minst 90 % biodynamiskt och minst 95 % ekologiskt odlade råvaror. I tidsbegränsade undantagsfall kan andelen biodynamiskt råvara vara sänkt till minst 2/3 delar. Minst 95% måste även i fall om en sådan dispens bestå av ekologiskt odlade råvaror.

Det finns två symboler för helt genomförd biodynamisk odling som står under Demeterförbundets kontroll och pågått i minst 2 år[4]:

Biodynamisk Odling Demeterförbundet Biodynamisk Odling Demeterförbundet

För biodynamisk odling som står under Demeterförbundets kontroll och som pågått i minst 1 år finns följande symbol:

Biodynamisk Odling Demeterförbundet Under Omläggning

Biodynamiska grönsaker är ofta populära för att de smakar mer än konventionellt odlade och har bättre näringsvärde och lagringsduglighet. Många som är allergiska kan äta biodynamiskt odlade grönsaker utan problem[5].

Referenser:
1) http://www.antroposofi.info/
2) http://wikipedia.se/
3) http://www.biodynamisk.se/
4) http://www.demeter.nu/
5) http://odla.nu/